http://www.healthprose.org/

Registration

Stocks Tips

1 Month (Rs. 6000)
3 Month (Rs. 12000)
6 Month (Rs. 20000)
1 Year (Rs. 30000)

Stock Future Tips

1 Month (Rs. 15000)
3 Month (Rs. 30000)
6 Month (Rs. 45000)
1 Year (Rs. 70000)

Stock Future Plus

3 Month (Rs. 12000)
6 Month (Rs. 20000)
1 Year (Rs. 30000)

Nifty Future Tips

1 Month (Rs. 12000)
6 Month (Rs. 18000)
1 Year (Rs. 26000)

Stock Nifty Plus

1 Month (Rs. 7000)
3 Month (Rs. 14000)
6 Month (Rs. 25000)
1 Year (Rs. 42000)

Option Calls And Put

1 Month (Rs. 6000)
3 Month (Rs. 15000)
6 Month (Rs. 19000)
1 Year (Rs. 49000)

NCDEX

1 Month (Rs. 10000)
1 Month (Rs. 10000)
1 Month (Rs. 10000)
1 Month (Rs. 10000)

Bullion Metal Combo

1 Month (Rs. 10000)
3 Month (Rs. 20000)
6 Month (Rs. 40000)
1 Year (Rs. 80000)

Commodities Bullion

1 Month (Rs. 7000)
3 Month (Rs. 14000)
6 Month (Rs. 28000)
1 Year (Rs. 56000)

Commodities Metal

1 Month (Rs. 10000)
1 Month (Rs. 10000)
1 Month (Rs. 10000)
1 Month (Rs. 10000)

Bullion Metal +Agri

1 Month (Rs. 15000)
3 Month (Rs. 30000)
6 Month (Rs. 60000)
1 Year (Rs. 120000)

Commodity Jack Pot Calls

1 Month (Rs. 7000)
3 Month (Rs. 15000)
6 Month (Rs. 50000)
1 Year (Rs. 80000)

Total